Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostbahn“

Rytų geležinkelis, geležinkelių tinklas ir sistema Rytprūsiuose.

„Ostbahn“ [Rytų geležinkelis], Rytprūsių geležinkeliai. 1849 XII 7 nutarta tiesti geležinkelį į Karaliaučių. 1853 rugpjūtį pradėjo veikti jo atkarpa Karaliaučius–Marienburgas, 1857 tiltais per Nogatę ir Vyslą sujungta su Berlynu. 1860 baigtas geležinkelis Karaliaučius–Eitkūnai (iki Prūsijos–Rusijos tuometinės valstybinės sienos). Iki 1944 iš Karaliaučiaus į Berlyną Ostbahn (590 km trasa) vykta per 6 val. 45 minutes. Ostbahnu į Vakarus keliaudavo išeiviai iš Didžiosios Lietuvos, tarpukariu – Lietuvos piliečiai.

L: 130 Jahre Ostbahn. BerlinKönigsbergBaltikum. Berlin, 1997.

Iliustracija: Karaliaučiaus geležinkelio stoties atidarymas, 1853 / Iš MLEA

Iliustracija: Lokomotyvas, važinėjęs Karaliaučiaus–Marienburgo trasa 1874–94 / Iš MLEA

Iliustracija: Ostbahn – Rytų geležinkelio Berlyno stotis: ekspresas į Karaliaučių (Kaliningradą), 1993 / Iš MLEA