Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ona Mikulskienė-Mozoliauskaitė

XX a. lietuvių kanklininkė, pedagogė.

Mikùlskienė-Mozoliauskáitė Ona 1905 I 30Omske (Rusija) 2008 IV 19Vilnius, kanklininkė, pedagogė. Muziko Alfonso Mikulskio žmona. 1922 grįžo į Lietuvą. 1924 Kaune baigė buhalterijos kursus, dirbo sąskaitininke Klaipėdoje ir kitur. 1925–1927 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (J. Čiurlionytės fortepijono klasėje). 1926–1939 Klaipėdos giedotojų draugijos choristė, „Aidos“ draugijos artistė. Dalyvavo operų, operečių, dramos veikalų ir Vydūno misterijų pastatymuose. Daug nusipelnė populiarindama kankliavimą Lietuvoje. 1928 Klaipėdos I šaulių moterų skyriaus pirmininkė, 1931 – vadė, 1932–1938 Lietuvos šaulių sąjungos XX šaulių moterų rinktinės vadė. 1933 įsteigė Klaipėdos, 1940 – Vilniaus šaulių kanklininkų orkestrus. 1940–1992 Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro vadovė. 1944 pasitraukė į Austriją, 1945 – į Vokietiją. 1949 persikėlė į JAV, apsigyveno Klivlende. Su Čiurlionio ansambliu koncertavo, įrašė plokštelių (Lietuvos kanklės, 1962; Vaidilų kanklės, 1968; Skamba skamba kankliai, 1978). 1958–1972 kankliuoti mokė Klivlendo vyskupo M. Valančiaus lituanistinėje mokykloje, kur įsteigė moksleivių kanklių orkestrą. Su juo ir A. Mikulskio vadovaujamo moksleivių ansamblio Aukuras choru 1968 įgrojo plokštelę Aukuras. 1965–1985 Klivlende turėjo kanklių studiją. 1971–1975 karininko A. Juozapavičiaus šaulių kuopos moterų sekcijos vadovė. 1972–1979 dėstė kankliavimą Klivlendo Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje, kur įkūrė kanklių orkestrą. 1973–1976 Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje šaulių moterų vadovė. Lietuvos šaulių sąjungos garbės narė (1981). Surinko visą Čiurlionio ansamblio dokumentinę medžiagą. Šio ansamblio archyvą bei muzikos instrumentus ir Aukso knygą 1992 padovanojo Lietuvai. JAV lietuvių spaudoje paskelbė straipsnių apie muziką. 1928 apdovanota Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medaliu, 1937 – Ldk Gedimino medaliu, 1938 – Šaulių žvaigždės ordinu, 1978 – Lietuvių Amerikos piliečių klubo visuomenine ir kultūrinė premija, 1996 – Ldk Gedimino V laipsnio ordinu. Nuo 1995 gyveno Vilniuje. 1996 išleido A.Mikulskio tautines mišias Už kenčiančią Lietuvą.

L: JAV lietuviai. T. 1. V., 1998, p. 679–680.

Vaclovas Juodpusis

Iliustracija: Ona Mikulskienė / Iš knygos „JAV lietuviai“, t. 1, 1998