Mažosios Lietuvos
enciklopedija

omnibusai

keleiviniai ir krovininiai autobusai.

omnibùsai, keleiviniai ir krovininiai autobusai. Kaip susisiekimo priemonė pradėjo plisti XX a. pradžioje. 1907 jie pradėti gaminti Elbinge firmoje Komnick. Omnibusai naudoti ir paštui pervežti. 1923 pradėjo veikti Rytprūsiuose pirmoji pašto omnibusų 42 km ilgio linija Ragainė–Šilėnai. 1938 veikė 76 tokios linijos, jų bendras ilgis siekė 1846 km. Tarpukariu plito turistinių omnibusų reisai. Omnibusais buvo galima persiųsti įvairius nedidelius krovinius (bidonus su pienu, dėžės su kiaušiniais, kitais maisto produktais). Pvz., 1932 Gumbinės pašto apygardoje pašto omnibusais į pienines buvo persiųsti 2,2 mln. litrų pieno. Uogautojai su pašto omnibusais į prekyvietes persiųsdavo surinktas miško uogas. Gumbinės pašto omnibusai 1928 aptarnavo 541 žmones, 1940 – 820. Rytprūsiuose 1938 veikė 139 omnibusų linijos (iš jų 80 – pašto omnibusai), kurių bendras ilgis siekė 3694 km, jomis kursavo 178 omnibusai. Prieš Antrąjį pasaulinį karą omnibusų linijos veikė didesniuose krašto miestuose, jais vežioti keleiviai ir kitais didesniais atstumais. 1936 Klaipėdos krašte buvo 41 omnibusas, Klaipėdos mieste veikė 3 omnibusų linijos. Populiariausia iš jų (stotisSmeltė 7,5 km ilgio) tuomet pervežė beveik 1 mln. keleivių. Iš Tilžės omnibusai važiavo į Pakriokius, Vainočius, Šilkojus, Smiltlaukius. Per Tilžę vykdavo omnibusai trasa GastosRagainė. Iš Ragainės važiuodavo į Lazdėnus, Trapėnus ir kitur. Iš Tilžės vykdavo į Tauragę, Tamošaičius, Laugalius, iš Mikytų – į Lauksargius, Smalininkus ir Jurbarką.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Keleivinis omnibusas Klaipėdoje: viduryje su skrybėle stovi Martynas Toleikis, apie 1930 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Omnibusas Šilutėje, apie 1930 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio