Mažosios Lietuvos
enciklopedija

nuotakos kampas

marčios kampas, marčios kertė, užstalės kertė, per vestuves skirta sėdėti jauniesiems.

núotakos kapas, marčiõs kapas, marčiõs kert, užstalės kertė, per vestuves skirta sėdėti jauniesiems. Augusto Kuntzės teigimu, nuotakos kampas buvo maždaug 2 m aukščio. Nuotakos kampas puoštas eglišakėmis, rūtų vainikais, įvairiais žolynais, paauksuotais obuoliais, uogų vėriniais, margais kaspinais, meniškais karpiniais iš popieriaus, vaizduojančiais arklius, karves, paukščius, varpas, tinklus ir kita. Teisę sėdėti nuotakos kampe turėjo tik jaunieji, jų palyda (jaunimas) ir ypač garbingi kviestiniai svečiai. Per naktį nuotakos kampą saugodavo martvežys ir jo tarnai.

L: Kuntze A. Bilder aus dem Preussischen Littauen. Erinnerungsblätter an ein Volk, das einst gross und mächtig war, dessen Existenz aber jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist. Rostock, 1884, S. 38–39; Gizevijus E. Tilžiškių lietuvininkų parvedliavimo aprašymas // Lietuvininkai. V., 1970, p. 149, 155, 158.

Angelė Vyšniauskaitė