Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nuodėmių kalnas

Griekynės kalnas, mišku apaugusi kopa Kuršių nerijoje.

Núodėmių kálnas, Griekỹnės kálnas (vok. Grikinn), mišku apaugusi kopa Kuršių nerijoje apie 0,5 km į šiaurės vakarus nuo Gintaro įlankos Juodkrantėje. Kopos aukštis apie 46 m. Ant Nuodėmių kalno augusi Nuodėmių liepa – labai senas medis. Manoma, kad prie jos dar XVIII a. rinkdavosi gyventojai atgailauti ir melstis pagoniškiems dievams.

L: Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. V., 1998.

Zigmas Janukonis

MLEA