Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nuodėmių liepa

medis prie Nuodėmių kalno Juodkrantėje.

Núodėmių lepa (vok. Grickinlinde), medis prie Nuodėmių kalno Juodkrantėje. Krašte buvęs paprotys teisti netekėjusias merginas, besilaukiančias vaiko. Kaimo vyresnysis su keletu vyrenio amžiaus vyrų, pasikvietę merginą, liepdavo jai prisipažinti ir pasakyti būsimojo kūdikio tėvą. Neprisipažinusią merginą nuvesdavo po Nuodėmių liepa ir žmonėms stebint prisiūdavo prie jos šimtaklosčio sijono (kedelių) palankų gėdos skambučius, kad visi žinotų apie jos padarytą nuodėmę.

MLFA