Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Notangos distriktas

Notangos apygarda, XVIII a. pradžioje.

Nótangos distrktas (vok. Distrikt Natangen). XVIII a. pradžioje būsimieji Rytprūsiai (buvusi Prūsijos kunigaikštystė) tebebuvo padalyti į 3 apygardas (distriktus): Sembą, Notangą ir Oberlandą. Notangos distriktas tada apėmė 14 valsčių (vok. Ambt): Brandenburgą, Balgą, Ylavą, Rastenburgą, Barkius, Luką, Sėstą, Olecką, Ungurą, Reinę, Johannisburgą, Lėcių, Girdavą, Neuhofą. Tame plote tuomet buvo 139 bažnyčios. Daugiausia jų būta Brandenburgo valsčiuje – 27, Balgos valsčiuje – 16, Ylavos valsčiuje – 17, Unguros valsčiuje – 8, Girdavos valsčiuje – tik 7.

Martynas Purvinas