Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nortikių lobis

senojo žalvario amžiaus III periodo žalvarinių kirvelių lobis.

Nortikių lobis. XIX a. po dideliu akmeniu rastas plačiai žinomas senojo žalvario amžiaus III periodo (apie 1300–1000 prieš Kristų) žalvarinių kirvelių lobis. Pagal vietovardį šio baltiškojo tipo kirveliai pavadinti Nortikių tipo kovos kirviai (jų atmainos paplitę Baltijos jūros rytinėje ir pietinėje pakrantėje, nuo Latvijos iki Danijos). Jų rasta apie 20. Nortikių kirveliai gal buvo išlieti vietinėse dirbtuvėse senojoje Prūsoje. Dauguma jų pateko į Prussia-Museum muziejų Karaliaučiuje, vienas – į Berlyno karališkojo etnografinio muziejaus Proistorės skyrių (vok. Prähistorische Abteilung des Königl. Museums für Völkerkunde in Berlin).

L: Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen. Glogau–Berlin, 1908, S. 106; Engel C. Vorgeschichte der altpreußischen Stämme, Königsberg, 1935, S. 206, Tafel 87 a; Okulicz J. Pradzieje ziem Pruskich od późnego paleolitu do VII w. n. e. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1973, s. 184–186, ryc. 72; Grigalavičienė E. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje. V., 1995, p. 152–154; Šimėnas V. Užmirštieji prūsai. V., 1999, p. 72.

Rasa Banytė-Rowell

Iliustracija: Nortikių lobis / Iš knygos „Užmirštieji prūsai“, 1999