Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lygumos

įvairios kilmės lygūs žemės paviršiaus plotai.

lýgumos, įvairios kilmės lygūs žemės paviršiaus plotai. Mažojoje Lietuvoje paplitusios dugninės morenos (Nadruvos lyguma), limnoglacialinės (dugninės morenos, perdengtos juostuotų molių), deltinės (Nemuno žemupio, Priegliaus žemupio) lygumos. Jos plokščios ar banguotos, kauburiuotos, gūbriuotos, daubotos, slėniuotos, įlomėtos, raguvotos. Visos Mažosios Lietuvos lygumos yra žemumos. Jomis teka krašto upės su intakais ir formuoja agrarinį kraštovaizdį. Dugninės morenos lygumos sudarytos iš moreninių priemolių, kuriuos paliko atsitraukdamas paskutinysis ledynas. Limnoglacialinės 1ygumos išklotos molių, susidariusių iš tirpstančio ledyno drumzlių. Mažojoje Lietuvoje lygumos užima didelį žemės paviršiaus plotą.

Algirdas Gaigalas

Iliustracija: Buvusiam Klaipėdos kraštui budingas lygumų vaizdas: vėjo malūnas, šulinys su svirtimi ganyklose gyvuliams girdyti, medžiais apsodinta sodyba, iki 1944 / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)