Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nemerkiemio piliakalnis

XIII amžiui priskiriamas piliakalnis Unguros upės dešiniajame krante, netoli Nemerkiemio.

Nẽmerkiemio pliakalnis. Unguros upės dešiniajame krante, jos vingyje, 300 m į pietryčius nuo bažnytkaimio esama piliakalnio, vadinto Galgenberg [Kartuvių kalnu]. Aikštelė (70×32 m) iškilusi 20 m virš vandens, 1868 nutiesus plentą, įgavusi trikampę formą. Nuo laukų pusės buvęs pylimas beveik sunaikintas, įrengiant žvyro karjerą. Nuo pietvakarių pusės aikštelę saugojo 3 m aukščio pylimas ir 1,5 m gylio griovys. Piliakalnio pietrytiniame šlaite likęs eskarpas – užkarta, kuria prūsai bandė piliakalnio šlaitą pastatinti. Radinių kultūrinio sluoksnio aikštelėje neaptikta (galbūt čia įsikurti nesuspėta). Pagal formą ir dydžius jis priskirtinas XIII amžiui. Ten būta ir kapinyno. Apie tai liudija Nemerkiemio kunigo sode rasta III a. keramika, vadinamoji urna ir šukės (saugoti Prussia-Museum muziejuje Karaliaučiuje).

L: Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen, Glogau–Berlin, 1908, S. 103; Gumbinner Heimatbrief. Nr. 65. 1987; Kulakovas V., Šimėnas V. Užmirštieji prūsai. V., 1999, p. 349.

Rasa Banytė-Rowell

Iliustracija: Nemerkiemio piliakalnis, iki 1944 / Iš MLEA