Mažosios Lietuvos
enciklopedija

nausėdijos

naujakurių gyvenvietės ar viensėdžiai.

nausėdjos, naujakurių gyvenvietės ar viensėdžiai. Nuo XV a. vis tankiau apgyvendinant kraštą nausėdijos kurtos iškirstų girių, vėliau nusausintų drėgnų žemių plotuose. Jas kūrė įvairias teises turėję ūkininkai (dar kulmiškiai, šatulininkai), gaudavę įvairiaus ploto žemės sklypus; taip kūrėsi įvairaus dydžio nausėdijų sodybos. Jas kūrė ir miškų darbuotojai, giriose statę miškų prižiūrėtojų ar darbininkų sodybas (dar girininkijos). Nuo XIX a. pradžios persitvarkant seniesiems kaimams jų valdų pakraščiuose kūrėsi nausėdijos – vienkiemiai. Buvusių nausėdijų gausą liudija išlikę vietovardžiai (Nausėdai ir kiti).

Martynas Purvinas