Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Naujovė“

tautinės minties žurnalas, ėjęs 1915 Tilžėje.

„Naujóvė“, tautinės minties žurnalas, ėjęs 1915 Tilžėje. Leido ir redagavo Vydūnas. Daugiausia spausdino savo rašinius apie gėrį, žmoniškumą, tautiškumą, t. p. apie negeroves, žmonių ydas. Pateikė ištraukų iš senosios religijos ir filosofijos veikalų. Išėjo 3 numeriai. Apimtis 36–48 puslapiai.

Vytas Urbonas