Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujosios (Joneikiškės) apylinkių gyventojai

gyventojų lietuvišką kilmę liudijančios pavardės.

Naujõsios (Jonekiškės) apýlinkių gyvéntojai. Iš pradžių ten gyveno beveik vien lietuvininkai. Tai liudija ir apylinkės gyvenviečių asmenvardinės kilmės pavadinimai. Vėliau dalis gyventojų suvokietėjo (dar skaitykite germanizacija). 1848 iš 6820 parapijiečių lietuviškai kalbėjo apie 2000 (29,3%), 1897 iš 6130 – 600, 1912 iš 5632 – tik 150. Daugumos gyventojų lietuvišką kilmę liudija jų pavardės: Bartschat [Barča(i)tis], Budweg [Budwėks], Demenus [Demenius], Gallus [Galius], Gewolies [Gywuolys], Gumball [Gumbals], Matzick [Maciks], Paltinat [Paltinaitis, Paltins], Petroschka [Petruška], Preukschat [Preikšaitis], Rimkus, Rubat [Rūbatis], Schukat [Šuka(i)tis, Szukatis], Szameitat [Žemaitaitis] ir kiti. Po Antrojo pasaulinio karo senieji gyventojai rusų išvaryti ar išžudyti, vėliau į jų vietas apgyvendinti iš SSRS atvaryti rusai, ukrainiečiai ir kiti.

Vilius Pėteraitis