Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujokai, 2

Didieji Naujokai, miškininkų sodyba Labguvos apskrityje ir parapijoje.

Naujoka, 2, Dideji Naujokai (vok. Groß Naujok, Försterei Groß Naujok, Groß Naujak, 1938 Erlenwald, Ober Försterei), miškininkų sodyba Labguvos apskrityje ir parapijoje, tarp Deimės žemupio ir Pričkagrabės, 3 km į šiaurės rytus nuo Labguvos. XVIII a. ten buvo girininkijos sodyba girios pietvakariniame pakraštyje. XIX a. pradžioje Didieji Naujokai kartu su Mažaisiais Naujokais vadinti kulmiškuoju dvaru, kuriame gyveno 11 žmonių, buvo 4 ugniakurai; dvarą valdė Boywitt [Buivydo] našlė. XX a. pradžioje Erlenwaldo valstybinio miško pakraštyje buvo puošni vyriausiosios girininkijos (vok. Oberförsterei) sodyba. Iš jos keli vieškeliai ėjo į mišką. Naujokai valdė drėgnų miškų didelius plotus ties Pričkagrabe ir Kuršių mariomis. SSRS valdymo metais Naujokai sunaikinti – 1994 nieko nebebuvo.

Martynas Purvinas