Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Naujoji sąmonė“

mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1936 Kaune.

„Naujóji smonė“, mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1936 Kaune. Nagrinėjo visuomenės, meno, filosofijos, dvasinės kultūros, religijos, auklėjimo, pasaulėžiūros formavimo klausimus. Žurnale paskelbta daug Vydūno aforizmų, minčių, kūrinių citatų, jo veikalo Sąmonė recenzija. Leido M. Juknevičius. Atsakomasis redaktorius V. Butkevičius. Išėjo 2 numeriai.

Vytas Urbonas