Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujienos (1) pradinė mokykla

Naujienoje (1) nuo 1805 veikusi mokykla.

Naujienõs (1) pradnė mokyklà, įkurta 1805 XI 14 Gumbinės Lietuvos departamento sprendimu. Mokykla įsikūrė išnuomotame būro name, kur įrengta klasė bei butas pirmajam šulmistrui Friedrichui Krausei. Prie namo paskirtas nedidelis žemės sklypelis. Ką tik atsidariusią mokyklą lankė 20 vaikų. Padirbėjęs vos 1 metus, mokytojas išsikėlė į Kelnėriškius. Kito mokytojo nesuradus, mokykla uždaryta. Vėl pradėta mokyti 1807, kai atvyko naujas šulmistras – Klaipėdos apskrities Sokaičių kaime 1786 gimęs Friedrichas Wilhelmas Bieberis. Jam 1819 išsikėlus į Kelnėriškius, mokykla antrąkart (dabar jau galutinai) uždaryta. Naujienos (1) kaimo laukininkai savo vaikus vėl turėjo siųsti mokytis į Vilkyškius, o nuo 1833 – į Žūkų kaime įsteigtą pradinę mokyklą.

Albertas Juška