Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naujiena, 1

kaimas Pagėgių apskrityje, Vilkyškių parapijoje, Vėžininkų valsčiuje

Naujienà, 1 (vok. Heydebruch), kaimas Pagėgių apskrityje, Vilkyškių parapijoje, Vėžininkų valsčiuje, Mociškių seniūnijoje, 16 km į šiaurės rytus nuo Ragainės, 6 km į šiaurę nuo Vėžininkų, 1,5 km į šiaurę nuo Nausėdų, prie Giluvės upelio (Jūros kairiojo intako), girios laukymėje. XIX a. pradžioje buvo 10 ugniakurų ir gyveno 37 gyventojai. 300 margų ūkį prie Giluvės pirko Mikelis Gaigals, kurio šeimoje 1870 gimė būsimasis profesorius Vilius Gaigalaitis, užaugęs Naujienos kaime. 1885 Naujiena valdė 275 ha žemės, gyveno 76 žmonės ir buvo 8 gyvenamieji pastatai. Minėtos prastos dirvos ir ganyklos. XX a. pradžioje buvo 3 didelės ūkininkų sodybos ir kelios darbininkų sodybėlės; drėgnos pievos ir laukai nuo Naujienos iki Žūkų sausinti griovių tinklu. 1925 gyveno 76 žmonės, valdyta 284 ha žemės. 1941 Naujiena kartu su Nausėdais ir Nausėdėliais priklausė Mociškių seniūnijai, turėjusiai 301 gyventoją. Sovietinės okupacijos metais Naujiena su kaimo kapinėmis (ir V. Gaigalaičio artimųjų kapais) suniokoti. 1994 tebuvo vienos sodybos liekanos. Vietovardis sietinas su naujiena „naujai išarta žemė, plėšinys, dirvonas“. Tai liudija ir vokiškas pavadinimas Heydebruch [Dykros pelkė].

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Naujienos (1) kaimo paskutinė sodyba, 1991

Iliustracija: Apleistas kunigo profesoriaus dr. Viliaus Gaigalaičio giminės kapas Naujienos (1) kaimo kapinėse, 2002