Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Nauja aušra“

„Nauja Auszra“, mėnraštis, 1892 leistas Tilžėje išleistas.

„Naujà aušrà“, „Nauja Auszra“, 16 puslapių mėnraštis. 1892 balandį Tilžėje išleistas pirmas numeris. Vienas iš Martyno Jankaus redaguotų ir leistų, bet neilgai ėjusių spaudinių. Rašyta apie ūkio darbus; paskelbta V. Pietario, K. Sakalausko-Vanagėlio, D. Malinausko, Maironio eilėraščių ir straipsnių.

LE

ŽE