Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Narkyčių archeologiniai paminklai

įvairių laikotarpių archeologiniai paminklai Narkyčių apylinkėse.

Narkýčių archeològiniai pamnklai. Apylinkėse aptikta daug įvairių laikotarpių archeologinių paminklų. Senųjų laikų radinys – į Įsruties muziejų patekęs Narkyčių miške, į šiaurę nuo Endrynų, rastas šlifuotas akmeninis kirvis. XIX a. pabaigoje Prussia-Museum muziejuje saugoti 2 lobiai iš Narkyčių, vėlyvojo žalvario amžiaus (1250–500 m. pr. Kr.) žalvarinis kirvelis. Apie gyvenimą Narkyčių apylinkėse liudija III a. ir vėlyvesnių romėniškų monetų radiniai. 1894 kasant žemę Astraviškių miške į pietus nuo Narkyčių, rastos 2 monetos – žalvarinis Aleksandro Severo sestercijus (222–235 po Kr.) ir Gordiano III (238–244 m. po Kr.) moneta. X–XIII a. Narkyčių kapinynas buvęs į šiaurę nuo piliakalnio, greta priešakinių piliavietės įtvirtinimų, ant stataus Auksinės upės kranto. 1872 darant drenažą 1,2 m gylyje rasti X–XII a. datuotini radiniai: žalvarinės vytinės sudėtinės įvijinės antkaklės, geležiniai kalavijai ir ietigaliai. Išskirtinis radinys – žalvarinis dvipusis kaltas. Įsruties muziejuje iš Narkyčių kapinyno t. p. saugota: geležinis pentinis kirvis, žalvario gaminiai: vytinės antkaklės dalis, žiedinis didelis smeigtukas, apyrankės. Apie 1930 Walteris Grunertas žvalgė vietas prie Narkyčių piliakalnio. Jo nuomone, vikingų epochoje (IX–XI a.) Auksinės žiotyse turėjo būti prekybinė gyvenvietė (tyrinėta XX a. I pusėje; radiniai pateko į Įsruties muziejų). Jos pietinėje dalyje, kur į Prieglių įteka Auksinė, 1469 pastatyta nedidelė Ordino pilis. XVIII–XIX a. ji gerokai rekonstruota. Iš rytų (lauko pusės) piliakalnį saugojo dabar beveik sunaikintas pylimas ir griovys. Iki XIII a. čia gyvavo prūsų tvirtovė, vadinamoji Klaukštis. Jos vietoje riteriai pastatė pilies citadelę, o į rytus nuo piliakalnio išlikę jos priešpilio statiniai siejami su žymia prūsų Nerveket gimine.

L: Verzeichnis der prähistorischen und historischen Sammlungen der Altertums-Gesellschaft zu Insterburg // Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg, H. 2, 1888, S. 206, Nr. 62–67; Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen. Glogau–Berlin, 1908, S. 106; Grunert W. Nadrauer Grabungen // Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg, H. 21. Insterburg. 1937, S. 59–61, Abb 90–91; Jahresbericht der Altertumsgesellschaft Insterburg über die Geschäftsjahre 1937 und 1938 // Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg, H. 21. Insterburg.

Rasa Banytė-Rowell