Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nadruvos ir Vakarų Lietuvos facijų zona

vėlyvojo silūro geologiniai sluoksniai.

Nadruvõs ir Vakar Lietuvõs fãcijų zonà, vėlyvojo silūro geologiniai sluoksniai, 1987 išskirti Juozo Paškevičiaus. Sudaro molingos ir molingos-karbonatingos nuosėdos. Nadruvos ir Vakarų Lietuvos facijų zonos sluoksnių storis Vladimirovo gręžinyje 800 m, Stoniškių-1 gręžinyje – 655 m. Ši zona įeina į Baltijos sineklizės centrinę dalį. Ludlovio skyriuje vyrauja juodi moliai su graptolitų fauna (tai giliavandenė, atviros jūros facija), pržidolyje jau vyrauja žalsvai pilki karbonatiniai moliai, mergeliai su biogeninių klinčių tarpsluoksniais ir skiriami tarpinėms facijoms tarp giliavandenių ir seklavandenių su palaidota bentoso fauna.

Juozas Paškevičius