Mažosios Lietuvos
enciklopedija

nacių nusikaltimai

nacių nusikaltimų tyrimai ir bausmės.

nãcių nusikaltmai. Vieną iš daugybės nacių nusikaltimų Antrojo pasaulinio karo metais atskleidė 1958 Ulmo (Vokietija) teisme nagrinėta 10 teisiamųjų byla už 5000 Lietuvos gyventojų nužudymą. Įvairios bausmės tada paskirtos nacių buvusiems pareigūnams: Tilžės gestapo viršininkui Hansui Joachimui Boehmei, Tilžės saugumo tarnybos (SD) baro viršininkui Werneriui Hersmannui, Klaipėdos policijos direktoriui Bernhardui Fischer-Schwederiui, Kretingos policininkui Pranui Lukiui-Jakiui, Tilžės gestapo kriminaliniam komisarui Werneriui Kreuzmannui, pasienio policijos komisariato viršininkui Wilmsui Harmsui, kriminalinės policijos vyresniajam asistentui prie Klaipėdos pasienio policijos komisariato Francui Behrendtui, Smalininkų pasienio policijos viršininkui Gerhardui Carstenui, SD įstaigos vedėjui Edwinui Sakuthui, Klaipėdos policijos vyresniajam leitenantui Werneriui Schmidtui-Hammeriui. Daug kitų nacių nusikaltimų nagrinėta po Antrojo pasaulinio karo, vis naujus nacių nusikaltimus atskleidžia tyrėjai.

L: Keleivis. 1958, Nr. 7–9 (83–85).