Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bernhard Fischer-Schweder

Bernardas Fišeris‑Švederis, esesininkas, nacių okupuotos Klaipėdos policijos direktorius ir vadas.

Fischer-Schweder Bernhard (Gerhard) (Bernardas Fšeris-Švèderis), esesininkas, nacių okupuotos Klaipėdos policijos direktorius ir vadas (SS oberfiureris), vėliau Ulmo miesto (Ulm/Wilhelmsburg) pabėgėlių stovyklos vedėjas. Po Antrojo pasaulinio karo maskavosi kaip Schweder Gerhard. Fischerio-Schwederio įsakymu 1941 VI 24–VII 15 Lietuvos pasienio ruože (apie 25 km į šiaurę nuo Tilžės) buvo nužudyti 5502 žmonės (daugiausia žydų tautybės arba komunistai, tarp jų ir moterys bei vaikai). Keleivyje (1958, nr. 5–6) rašoma, kad Ulme (Bavarija) prisiekusiųjų teismas ėmė nagrinėti bylą prieš Fischerį-Schwederį ir dar 9 pareigūnus, kaltinamus tomis žudynėmis. Fischer-Schweder ir jo bendrai teisinosi tik vykdę neseniai mirusio SS brigados fiurerio Stahleckerio įsakymą.

MLFA