Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Kalmantas

Mykolas Kalmantavičius, Bajoras, XX a. Lietuvos kariuomenės karininkas, 1923 sukilimo Klaipėdos krašte vienas vadų.

Kálmantas Mykolas, Kalmantãvičius 1895 X 18Nėčionyse (Švenčionių aps.) 1976 JAV, 1923 sukilimo Klaipėdos krašte vienas vadų. Pulkininkas. Mokėsi Maskvos universiteto Archeologijos institute. 1916 baigė karo mokyklą Peterhofe (prie Sankt Peterburgo), tarnavo Rusijos kariuomenėje. Po 1917 Rusijos revoliucijos grįžo į Lietuvą ir savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Kaip karininkas kovėsi su bolševikais, lenkais. 1922 Kaune baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1923 pradžioje savanoriu nuvyko į Klaipėdos kraštą dalyvauti lietuvių sukilime. Vadovavo 2-ajai sukilėlių grupei (veikė Bajoro slapyvardžiu). Sausio 9 d. užėmė Pagėgius bei visą apskritį ir sudarė lietuvių valdžią; patį Kalmantą Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas paskyrė Pagėgių miesto ir apskrities komendantu. Sausio 15 d. su trimis sukilėlių kuopomis prasiveržė pro Klaipėdą gynusį prancūzų dalinį, jį sumušė, užėmė Klaipėdą su prefektūra (nuginklavo joje buvusius prancūzų kareivius, areštavo generolą Petisne, iki tol administravusį Klaipėdos kraštą). Ryžtingi Kalmanto veiksmai nulėmė sukilimo sėkmę. 1923–1940 ėjo aukštas pareigas Lietuvos kariuomenėje. 1925–1935 Lietuvos šaulių sąjungos viršininkas. Lietuvos aeroklubo vienas steigėjų (1927). Aktyvus skautų veikėjas. 1941 gegužę bolševikų suimtas, kankintas. Iš kalėjimo išlaisvintas 1941 biržėlio mėn. lietuvių sukilėlių. 1944 pasitraukė į Vokietiją, po Antrojo pasaulinio karo apsigyveno JAV.

Iliustracija: Mykolas Kalmantas, Kalmantãvičius, apie 1929 / Iš knygos „Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas“, 1933