Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Engelis

XVII–XVIII a. evangelikų kunigas, lietuvių religinės raštijos talkininkas.

Eñgelis Mykolas apie 1650 Tilžėje 1707 ten pat, evangelikų kunigas, lietuvių religinės raštijos talkininkas. Kunigo Mykolo Engelio (vyresniojo), kunigavusio Piktupėnuose (1656–1666) ir Tilžėje (1666–1687), sūnus. 1673 lapkritį įsimatrikuliavo Rostoko universitete kaip Michael Engel Tilsensis Borussus, o nuo 1676 V 15 – Karaliaučiaus universitete kaip Michael Engel Tilse Borussus. Tėvui mirus, nuo 1683 (ar nuo 1673) iki mirties kunigavo Tilžės parapijoje. Engelio vaikaitis Mykolas Zigmantas Engelis. Engelio giminėje buvo ir daugiau Mažosios Lietuvos evangelikų kunigų. Engeliui priskiriama giesmė Grazei o žmones jusu Priprowiket Szirdis.

L: Biržiška V. Aleksandrynas. T. 1, V., 1990, p. 386–387.