Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Zigmantas Engelis

XVIII a. evangelikų kunigas, lietuvių religinės raštijos talkininkas.

Eñgelis Mykolas Zigmantas 1700 X 5Laukiškoje (Labguvos aps.) 1758 X 18Joneikiškiuose (Pakalnės aps.), evangelikų kunigas, lietuvių religinės raštijos talkininkas. 1716 III 20 įmatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete. 1724 XII 22 įšventintas į kunigus. Nuo 1725 Joneikiškių klebono adjunktas, klebonas. Išvertė į lietuvių kalbą Jeremijo knygas; jos panaudotos leidžiant 1735 Biblijos vertimą.

Vaclovas Bagdonavičius

Zigmas Zinkevičius