Mažosios Lietuvos
enciklopedija

muzikos šventės

XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje krašte rengtos muzikos šventės.

mùzikos šveñtės (vok. Musikfeste). XIX a. pabaigoje krašte rengtos Lietuvių muzikos šventės (vok. Litthauische Musikfest). 1898 Įsrutyje vyko II tokia šventė. Į ją atvyko ir Klaipėdos chorai. Šioje muzikos šventėje dirigavo Walteris Josephsonas. IV lietuvių muzikos šventė surengta Klaipėdoje 1898 VI 10–12 d. Į ją atvyko chorai iš Įsruties, Gumbinės, Ragainės, Stalupėnų, Tilžės; dalyvavo Klaipėdos jungtinis choras. Griežė jungtinis Gumbinės–Klaipėdos–Tilžės ir Karinis orkestrai. Vyriausiasis dirigentas buvo Klaipėdos oratorijų draugijos ir Šv. Jono bažnyčios choro vadovas A. Johowas. Šventė pradėta koncertu, kitą dieną Turgaus aikštėje atlikta L. van Beethoveno simfonija, vakare G. Hendelio oratorija. 1907 metais vyko Tilžėje, 1911 – Įsrutyje. Vietos muzikos kolektyvai dalyvaudavo miestų ir kitų vietovių šventėse. Pvz., jungtinis choras Klaipėdoje koncertavo 1907 atidengiant paminklą „Borusija“, 1910 renkant lėšas Simono Dacho paminklo statybai.

L: Genienė Z. Dainų šventės Klaipėdoje // Lietuvos aidas, 2003 VII 3; MLEA.

Iliustracija: Walteris Josephsonas / Iš MLEA

Iliustracija: Gumbinės dainų šventės atvirukas, 1902 / Iš MLEA.