Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mūsų balsas“, 2

Klaipėdos krašto ir Žemaitijos savaitraštis.

„Msų basas“, 2, Klaipėdos krašto ir Žemaitijos savaitraštis. Pradėtas leisti 1932 II 28, sujungus „Baltijos aidą“ ir Žemaičių balsą. Jį leido Telšių tautininkų apskrities komitetas, redaktorius A. Skripkauskas, spausdino Šiauliuose. Ėjo iki 1934. 1935 prijungtas prie Mūsų krašto.

LE