Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Musaičiai

kaimas Šilutės apskrityje, Pašyšių valsčiuje, Metirkviečių seniūnijoje.

Musáičiai (vok. Mussaten), kaimas Šilutės apskrityje, Pašyšių valsčiuje, Metirkviečių seniūnijoje, 12 km į rytus nuo Šilutės, 6 km į šiaurę nuo Pašyšių, 2 km į vakarus nuo Kulėšų, prie siaurojo geležinkelio ir plento Šilutė–Kulėšai (Žemaičių Naumiestis), Mažosios Lietuvos pasienyje, abipus Šusties upelio. 1785 minėti Massaten. XIX a. pradžioje mišriame kaime Mauschel Michel Dargen gyveno 40 gyventojų 11 sodybų. XIX a. viduryje laisvųjų šatulininkų kaime gyveno 90 gyventojų 32 sodybose. Musaičiai valdė 833 margus ir 1 rykštę žemės, laikė 32 arklius, 55 galvijus, 33 avis, 14 kiaulių. Vaikai lankė mokyklą Kulėšuose. XX a. pradžioje daugybė Musaičių viensėdžių buvo išsidėstę dideliame plote abipus upelio ir plento. 1905 gyveno 142 žmonės. 1941 kartu su Metirkviečiais buvo 328 gyventojai. Sovietmečiu Musaičiai labai suniokoti. 1889 Musaičiuose gimė poetas ir kultūros veikėjas Mikelis Ateivis-Hofmanas. 1921 jis palaidotas Musaičių kapinaitėse, marmurinėje antkapio plokštėje įrašius jo eil.: Po ažuolu kalnelyj / Man skirta bus dalis / Ant kapo rytmečiais / Rasa nuo medžių kris. Sovietmečiu siaubiant kapines, ši plokštė sudaužyta. Atgimimo metais Musaičių kapas pažymėtas nauju mediniu krikštu. Vietovardis iš pavardės Musa, Musius.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas