Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Muldžiai

bažnytkaimis ir valsčiaus centras Girdavos apskrityje.

Muldžia (vok. Muldszen, 1936 Muldschen, 1938 Mulden; rus. Perevalovo), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Girdavos apskrityje, Ašvinės upės (Alnos dešinysis intakas) dešiniajame krante, 21 km į šiaurės rytus nuo Girdavos, piečiau Astraviškių girios, prie plento Alna–Įsrutis (per Juodlaukius ir Ginynus). 1583 apylinkėse minėti Muldžiai (Muldschien, Mulszen), 1592 – Mülschen, 1644 Moldtschen. Įkurta gyvenvietė turėjo 19 ūbų žemės. 1601 įkurta Muldžių parapija. XIX a. pradžioje kulmiškių kaime gyveno 199 gyventojai 37 sodybose. Prie Muldžių buvo 3 nausėdijos-vienkiemiai: Kleinfelde (10 gyventojų), Lehmhöfel (6 gyventojai), Liddim (9 gyventojai). XIX a. viduryje gyveno 252 gyventojai 30 sodybų. XX a. pradžioje buvo tankiai užstatyta gyvenvietė ir dvaras paplentėje. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą gyveno 400 gyventojų. Vykdavo turgūs. Veikė 4 užeigos namai, taupomoji-skolinamoji kasa, 2 mėsinės, kepykla, dažų ir kitos krautuvės, 2 malūnai (vėjinis ir garinis), 2 kalvės, 3 audinių krautuvės (Otto Kaprolat – Kaprolaitis ir kitos). Dirbo tekintojas, balnius, 4 siuvėjai (H. Mantwill – Mantvilas, E. Zipplies – Ciplys ir kiti), 2 batsiuviai, 2 račiai, stalius, laikrodininkas. Sovietmečiu labai sunyko.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Muldžių malūnas, 1991