Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Muižė

Muizė, Peilės Muižė, dvaras ir seniūnija Šilutės apskrityje, Kintų parapijoje ir valsčiuje.

Mùižė, Mùizė, Peilės Mùižė (vok. Feilenhof), dvaras ir seniūnija Šilutės apskrityje, Kintų parapijoje ir valsčiuje, 20 km į šiaurės vakarus nuo Šilutės, 6 km į pietvakarius nuo Kintų, Kuršių marių rytinėje pakrantėje, Ventės rage. Kurį laiką Muižę valdę Kuršo dvarininkai buvo atsivežę latvių kaimiečių, dvarą vadinusių latviškai muiža. XIX a. pradžioje kulmiškių kaime gyveno 86 gyventojai 9 sodybose. XIX a. vidutiniame kulmiškajame dvare (su Krokais ir Naująja Rugale) gyveno 167 gyventojai 22 sodybose. Muižė valdė 2405 margus žemės, laikė 28 arklius, 110 galvijų, 243 avis, 82 kiaules. Užsiimta verslais ir amatais. Vaikai lankė mokyklas Stankiškiuose ir Minijoje. XIX a. dvarą išgarsino Wilhelmas Ernstas Beerbohmas. 1820 jis įsigijo Muižę su Veprių ir Rugalės žemėmis. W. E. Beerbohmui būnant žvejybos prievaizdu, iš čia kontroliuotos visos Kuršių marios, Muižėje lankydavosi įvairūs pareigūnai ir svečiai. Tuomet Muižė buvo reikšmingas centras, savotiška žvejų „sostinė“, dvaro prieplaukoje sustodavo laivai ir valtys. 1865 W. E. Beerbohmas palaidotas Muižės kapinėse (išliko jo antkapis). Pro Muižę nutiestas plentas Priekulė–Ventė. XIX a. pabaigoje dvaras (kartu su Švilpiškiais, pievų palivarku Krokais ir Naujosios Rugalės kolonija) valdė 736,82 ha žemės (iš jų 120 ha daržų ir arimų, 450 ha pievų). Tada užsiimta veislininkyste – auginti Nemuno deltos veislės gyvuliai. 1905 gyveno 379 žmonės. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą gyveno 416 gyventojai, veikė pieninė ir sūrinė. Po Pirmojo pasaulinio karo dvaras ir kaimas valdė 117 ha žemės (iš jų 60 ha daržų ir arimų, 25 ha pievų), laikė 10 arklių, 55 galvijus (iš jų 40 melžiamų karvių), 25 kiaules. Veikė pieninė, sviesto ir Tilžės sūrio gamykla. 1941 Muižės seniūnijoje (su Bložiais ir Stankiškiais) buvo 224 gyventojai. Muižė buvo tvarkinga ir graži sodyba, 2 aukštų mūriniai dvaro rūmai, dideli ūkiniai pastatai, veikė plytinė ir kita. Pamaryje buvo dailus parkas, laivų prieplauka. Muižės kaimo vienkiemiai tęsėsi paplente ir pamariu Kintų link. Stankiškių sankryžoje veikė karčema (vok. Kreuz-Krug). Sovietmečiu dvaro sodyba nugyventa ir sunaikinta. Paskutiniai Muižės dvaro pastatai nugriauti jau po 1990. Vietovė apleista ir suniokota.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Muižės dvaro sodybos liekanos, 1992

Iliustracija: Muižės kaimo laukininko gyvenamasis namas

Iliustracija: W. E. Beerbohmo kapas Muižės kapinaitėse, 1992