Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mozūrijos tarpstadialas

žemės gelmių sluoksnis.

Mozrijos tarpstadiãlas, žemės gelmių sluoksnis. Šiltesnio klimato laikotarpis, kai susidarė organogeninės nuogulos, skiriančios Mozūrų ir Suvalkų aukštumose pleistoceno paskutiniojo (Nemuno–Šiaurės Lenkijos) apledėjimo ledyno 2 stadijų moreninius sluoksnius. Kai kuriuose Mozūrijos tarpstadialo nuogulų pjūviuose surasta gitija su beržų ir kėnio sėklomis, lapų liekanomis. Pasitaiko pilki karbonatingi moliai su moliuskų (Pisidium, Planorbis, Limnaea) geldelėmis. Manyta (P. Woldstedt, 1926), kad Mozūrijos tarpstadialo nuogulos slūgso tarp Brandenburgo (Grūdos) ir Frankfurto (Žiogelių) morenų. Organogeninių liekanų radiokarboninis amžius apie 17 000 metų. Šio laikotarpio nuosėdos skiria Nemuno ledynmečio Baltijos (Pomeranijos) stadijos moreną nuo senojo Žiogelių (Frankfurto) ir Grūdos (Brandenbungo) kvartero.

Algirdas Gaigalas