Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mozūrijos masyvas

kyšulys, 130 km pločio periklininė iškeltos Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės.

Mozrijos masỹvas, kyšulỹs, 130 km pločio periklininė iškeltos Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės dalis (dar vadinama Pišo kyšuliu) nutįsusi platumine kryptimi per 160 km. Labiausiai iškelta rytinė, o nugrimzdusi – vakarinė jo dalis. Per tektoninius lūžius Suvalkų krašte šiaurėje ribojasi su Baltijos sineklizei priskiriama Mažosios Lietuvos teritorija. Mozūrijos masyvas aktyviai tektoniškai formavosi hercyninio etapo pabaigoje. Grimztant jį pridengė per 500–1200 m storio alpinio komplekso (viršutinio permokvartero) nuosėdiniai sluoksniai.

Povilas Suveizdis