Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Motinos diena

Motinos dienos šventimo tradicija.

Mótinos dienà. Iki Pirmojo pasaulinio karo Mažojoje Lietuvoje ji nešvęsta. Tačiau pagarba motinai paliudyta Mažosios Lietuvos tautosakoje ir etnografijoje. Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas Vilius Kalvaitis kn. Lietuviškų vardų klėtelė (1910) surašė 99 žodžio mama sinonimus, pvz., motulė, mamaitėlė, mamytukė, mamulėlė, motulėlė, motužėlė, matušėlė, motinutė, motinėlė, močiukėlė, motinėlytė ir kiti. Mažojoje Lietuvoje Motinos diena pradėta švęsti tarpukaryje. Pradžią davė JAV senatas ir kongresas 1914 gegužės mėn. II sekmadienį paskelbę Motinos diena. Tą dieną Mažosios Lietuvos bažnyčiose pamaldų metu raginta pasveikinti motinas ir močiutes. Mokyklose rengti minėjimai (skaityti eilėraščiai, teiktos gėlės motinoms). Radijas transliuodavo motinoms skirtas dainas ir posmus. Tą dieną motinų kapų Mažojoje Lietuvoje niekas nelankydavo.

Rimantas Balsys

Iliustracija: Nidos (Purvynės) žvejytė su dukrele, iki 1944 / Iš dr. Fritzo Gause sudarytos knygos „Ostpreussen“, 1952

Iliustracija: Motinos dienos minėjimas Šilutėje, apie 1935 / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio