Mažosios Lietuvos
enciklopedija

moterų judėjimas Mažojoje Lietuvoje

moterų įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą.

móterų judjimas Mažójoje Lietuvojè. Rytprūsiuose, kitaip nei Didžiojoje Lietuvoje, tarpukariu lietuvės moterys politiniame bei visuomeniniame gyvenime buvo pasyvios. Tą bandyta pakeisti 1920, kai Tilžėje susikūrė lietuvių moterų draugija. Ji bendradarbiavo su Raudonojo Kryžiaus filialu Tilžėje (tokie filialai buvo ir Klaipėdoje bei Šilutėje). Moterų judėjimui vadovavo Marta Raišukytė, dirbusi su Vydūnu, draugijos Rūta vadovė. Jai padėjo spaustuvininko Jagomasto dukra. Tačiau šis moterų judėjimas aktyviai nepasireiškė viso krašto visuomeniniame gyvenime.

L: Die Litauer in Preussen und ihre Bestrebungen. Tilsit, 1922; Baltrušaitytė B. Mažosios Lietuvos moterys. V., 1998.