Mažosios Lietuvos
enciklopedija

mokyklų sąjungos

mokyklų organizavimo Klaipėdos krašte vienetas.

mokỹklų sjungos (vok. Schulverband). 1923 Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos jame veikė šiek tiek pakeista buvusi vokiečių švietimo sistema. Direktorijoje įsteigtas Mokyklų skyrius, kuris Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių apskritims ir Klaipėdos miestui paskyrė mokyklų patarėjus. Apskričių mokyklos buvo suskirstytos į švietimo rajonus, kurie vadinti mokyklų sąjungomis, jungiančiomis po keletą gretimų kaimų mokyklų. Kiekviena mokykla rinko valdybą ir jos pirmininką. Valdybos rūpinosi sąjungos mokyklų remontu, jų išlaikymu, vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimu, mokinių drausme ir pažangumu, palaikė ryšius su mokinių tėvais.

Algirdas Antanas Gliožaitis