Mažosios Lietuvos
enciklopedija

mokyklos baigimo pažymėjimai

klasės kurso ar mokyklos baigimo pažymėjimai, jų turinys ir išvaizda.

mokỹklos baigmo pažymjimai. Pradinių ir aukštesnių mokyklų moksleiviams, baigusiems mokslo metus, išduoti pažymėjimai, liudiję atitinkamos klasės kurso įsisavinimą bei jų perkėlimą į aukštesnę klasę. Jame buvo įrašomi mokomųjų dalykų vertinimai penkiabale vertinimo sistema: aukščiausias balas – 1, žemiausias – 5. Baigusiesiems aštuonmetę mokyklą įteikti filigranais pažymėtame popieriuje tipografiškai dailiai apipavidalinti mokyklos baigimo pažymėjimai (vok. Schul- Entlassungs-Zeugnis). Juose įvardyta 10–12 pagrindinių mokomųjų dalykų, kiekvieno jų išmokimo laipsnis nurodytas žodiniais įvertinimais – patenkinamai, gerai, labai gerai. Dar vertintas elgesys, stropumas. Iki Pirmojo pasaulinio karo išduotuose mokyklos baigimo pažymėjimuose dėta prasmingų paveikslėlių, religinių sentencijų (Melskis ir dirbk; Būk ištikimas iki mirties; Savo gyvenimo kelią, viltis patikėk Viešpačiui Dievui – jis viską sutvarkys tinkamai). Tarpukariu Klaipėdos krašto mokyklose išduoti dvikalbiai pažymėjimai. Ten, kur dėstomoji kalba buvo lietuvių, jie išrašyti lietuviškai, kur dėstyta vokiečių kalba – vokiškai. Baigusiems gimnaziją bei išlaikiusiems nustatytus egzaminus įteikti ir dvikalbiai brandos pažymėjimai (vok. Zeugnis der Reife), suteikę teisę stoti į universitetą ar kitą aukštąją mokyklą. Juose ta pačia trilaipsne vertinimo sistema nurodyti 15-os mokomųjų dalykų vertinimai. Papildomai nurodyta abituriento gimimo vieta, data, išpažįstama religija; nurodytoje vietoje klijuota brandos pažymėjimo savininko nuotrauka. Analogiški pažymėjimai įteikti baigusiems bendrojo lavinimo vidurines bei specialiąsias mokyklas. Nustatytos formos pažymėjimai išduoti ir baigusiems papildomo užklasinio ugdymo mokyklas (pvz., meninio rengimo, plaukimo ir kita).

Albertas Juška

Iliustracija: Martyno Toleikio Kairių pradinės mokyklos baigimo pažymėjimas, 1907 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo

Iliustracija: Jono Zunio Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos baigimo pažymėjimas, 1933 / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio