Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mociškiai

kaimas ir seniūnija Pagėgių apskrityje, Žukų parapijoje, Vėžininkų valsčiuje.

Mõciškiai (vok. Motzischken), kaimas ir seniūnija Pagėgių apskrityje, Žukų parapijoje, Vėžininkų valsčiuje, 14 km į rytus nuo Pagėgių, 16 km į vakarus nuo Viešvilės, 8 km į šiaurę nuo Vėžininkų, 4 km į pietryčius nuo Vilkyškių, Jūros upės kairiajame krante. XIX a. pradžioje ūkininkų kaime buvo 25 gyventojai 7 sodybose. XIX a. viduryje laisvųjų šatulininkų kaime buvo 73 gyventojai 47 sodybose. Mociškiai valdė 808 margus ir 19 rykščių žemės, laikė 33 arklius, 45 galvijus, 43 avis, 24 kiaules. Vaikai lankė mokyklą Vėžininkuose. Pro Mociškius nutiestas plentas Mikytai–Smalininkai, siaurasis geležinkelis Pagėgiai–Smalininkai su Mociškių stotele, pastatyti tiltai per Jūrą ir jos senvages. XX a. pradžioje buvo užeigos namai, paštas, įvairaus dydžio sodybų grupė paplentėje, keli viensėdžiai palei Jūrą. Mociškių seniūnijai dar priklausė Nausėdai, Nausėdėliai, Naujiena (Mažosios Lietuvos veikėjo Viliaus Gaigalaičio gimtinė). 1905 lietuvininkai sudarė daugumą (62,1%) gyventojų. Tarpukariu Mociškiuose vasarodavo rašytojas Johannesas Bobrowskis, aprašęs šias apylinkes, vedęs J. Budriūtę iš Mociškių viensėdžio. 1941 Mociškių seniūnijoje buvo 301 gyventojai. Sovietmečiu kaimas apnyko, kapinės suniokotos, Budrių sodyba nugyventa. Vietovardis iš pavardės Mocys, Mocius.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Mociškiai, 2002

Iliustracija: Buvę Mociškių užeigos namai, 2002

Iliustracija: Johanneso Bobrovskio žmonos Janės Budriūtės (Johanna Buddrus) tėviškės gyvenamasis namas, 2004

Iliustracija: Mociškių apylinkių užliejamosios pievos Jūros upės slėnyje, 2004