Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Misūrio Sinodas

Liuteronų Bažnyčios izoliacionistinis vienetas JAV.

Misrio Sinòdas (oficialus pavadinimas – Lutheran Church – Missouri Synod), Liuteronų Bažnyčios izoliacionistinis vienetas JAV. Misūrio Sinodas sukurtas senliuteronių dvasininkų W. Löhes, N. Sihlerio ir C. F. W. Waltherio vokiečių imigrantų gyventoje teritorijoje prie St. Louiso. 1839 šie dvasininkai pasitraukė iš valstybinės Bažnyčios santvarkos Saksonijoje bei Prūsijoje ir įsikūrė laisvosios Bažnyčios santvarkoje JAV. Misūrio Sinodas susidarė kaip vokiečių Bažnyčios vienetas Amerikoje ir pasivadino Vokiečių Misūrio Sinodu. Vėliau jame susidarė atskira anglų apygarda. Per Pirmąjį pasaulinį karą (1917) pakeistas Misūrio Sinodo pavadinimas, apribotos vokiškos pamaldos. Misūrio Sinodas save laiko ortodoksinės liuteronybės šalininku, draudžia savo parapijoms ir kunigams jungtis maldos, altoriaus ir sakyklos ryšiais su kitais krikščionimis. Misūrio Sinodas atmeta visų krikščionių susivienijimo mintį (unionizmą), nedalyvauja ekumeniniame sąjūdyje, nėra Pasaulio liuteronų sąjungos, Pasaulio Bažnyčių tarybos ir jų tautinių padalinių narys. Misūrio Sinodas nedalyvavo bendroje lietuvių ir kitų pabėgėlių šalpoje per Pasaulio Bažnyčių tarybą, Pasaulio liuteronų sąjungą, išskyrus kelias išimtis. Misūrio Sinodas vietiniu lygmeniu bendradarbiauja su Tautine liuteronų taryba JAV. Misūrio Sinodas susideda iš 34 apygardų. Jis išlaiko savo parapijinių mokyklų tinklą, kelias kunigų ir mokytojų seminarijas, kelias kolegijas. Plėtoja misijų veiklą, tuo tikslu išlaiko savo radijo ir televizijos stotį, savo programą transliuoja per daugelį komercinių stočių. Turi savo spaustuvę ir leidyklą (Concordia Publishing House). Centrinė buveinė ir kita yra St. Louise. XX a. pradžioje buvo viena tokios krypties senliuteronių parapija Rukų kaime, Pagėgių apskrityje.

LE