Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Miškogalių pelkė

sausuminės kilmės plynraistinė bei raistinė žemapelkė, esanti Šilutės apskrityje

Miškogalių pélkė, sausuminės kilmės plynraistinė bei raistinė žemapelkė, esanti Šilutės apskrityje, 12 km į šiaurės vakarus nuo Šilutės, 4 km į vakarus nuo Klaipėdos–Šilutės glžkeležinkelio, Minijos slėnyje. Plotas 937 ha. Dugnas yra žemiau jūros lygio. Atsirado užpelkėjus Nemuno deltai. Pavasarį apsemia Minijos potvyniai. Paviršius lygus, apaugęs viksvynais, vietomis žaliasamanynais su retais karklais, beržais. Yra mišrių juodalksnio, beržo ir eglės raistų. Durpių klodo didžiausias storis 3,9 m. Paviršiuje slūgso žemapelkinės plyninės durpės, giliau – raistinės. Ištekliai 13,7 mln. m3. Miškogalių pelkės paviršius nusausintas, šienaujamas. Pietuose jungiasi su Bundulinės pelke, rytuose prie pelkės buvo Miškogalių kaimas. Ši pelkė – dalis didelio užpelkėjusio ruožo dabartiniame Minijos slėnio kairiajame krante (dar skaitykite Išlūžės pelkė).

Algirdas Žemaitaitis