Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Miškogaliai

Mežgaliai, kaimas Šilutės apskrityje, Saugų parapijoje.

Miškogaliai, Mežgalia (vok. Mischkogallen, Mischkogalwen), kaimas Šilutės apskrityje, Saugų parapijoje, 5 km į pietvakarius nuo Saugų, aukštumėlėje tarp drėgnų žemumų. Miškogaliai kūrėsi miškuose tarp pelkynų. XVIII a. pabaigoje kaimas jau gyvavo. XIX a. viduryje kaime Chatul-Odau (Mischogalwen) buvo 98 gyventojai 37 sodybose. Miškogaliai laikė 26 arklius, 41 galviją, 33 avis, 26 kiaules. Vaikai lankė mokyklą Petreliuose. Pietiniu pakraščiu nutiestas plentas Žemaitkiemis–Sakučiai. 1905 buvo 100 gyventojų, keli stambūs viensėdžiai su dideliais pastatais. Ten gyveno Klumbiai, Pažėros ir kiti. Aplinkinės žemumos sausintos griovių tinklu. Sovietmečiu Miškogaliai labai suniokoti.

Martynas Purvinas