Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Misiulis

Misulis, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Mažosios Lietuvos politikas.

Misiùlis, Misùlis, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Mažosios Lietuvos politikas. Lūžų kaimo (Klaipėdos aps.) ūkininkas. 1882 sudaryti Klaipėdos ir Tilžės komitetai parašams rinkti dėl lietuvių kalbos draudimų panaikinimo Mažojoje Lietuvoje. Misiulis buvo Klaipėdos komiteto narys. Surinkti 7358 parašai ir 1882 XII 2 perduoti Prūsijos kulto ministrui, tačiau draudimai nepanaikinti. Iki Pirmojo pasaulinio karo Misiulis buvo Klaipėdos apskrities Lietuvių rinkimo draugijos narys, palaikė Strėkį, M. Kaitinį ir kitus. 1928 I 7 Klaipėdoje vykusiame Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos steigiamajame suvažiavime Misiulis išrinktas į Priežiūros tarybą.

Algirdas Antanas Gliožaitis