Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mineikių pradinė mokykla

Mineikiuose nuo 1853 veikusi mokykla.

Minekių pradnė mokyklà, atidaryta 1853 naujame pastate. Mokyklą lankė apie 80–90 vaikų, dirbo 2 pedagogai. Mokyta vaikų gimtąja kalba. XIX a. pabaigoje lietuviškai mokyti leista tik tikybos dalykus. Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos dalimi, vėl mokyta gimtąja kalba. 1937 lankė 59 moksleiviai.

Albertas Juška