Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikytai

dvaras ir kaimas Pagėgių apskrityje, Piktupėnų parapijoje, Būbliškės valsčiuje.

Mikỹtai (vok. Mikieten), dvaras ir kaimas Pagėgių apskrityje, Piktupėnų parapijoje, Būbliškės valsčiuje, 5,5 km į šiaurės rytus nuo Tilžės, 3,5 km į rytus nuo Pagėgių, 1 km į rytus nuo Būbliškės, viršutinėje terasoje greta užliejamo Nemuno slėnio. Pro Mikytus nuo seno ėjo vieškelis Tilžė–Piktupėnai. Mikytai plėsti kaip Būbliškės didelio dvaro palivarkas. Mikytų aukštumos buvo strategiškai reikšmingos daugelyje karų veržiantis į Tilžę ar ginant ją (1679 puolant švedams, 1757 – rusams, 1807, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais). XIX a. pradžioje kulmiškajame Mikytų dvare buvo 28 gyventojai 5 sodybose. XIX a. viduryje kulmiškajame Mikytų dvare kartu su Schönwalde buvo 33 gyventojai 11 sodybų. Mikytai valdė 292 margus ir 99 rykštes žemės, laikė 1 arklį, 9 galvijus, 10 kiaulių. Užsiimta amatais. XX a. pradžioje kulmiškąjį dvarą tvarkė vyriausiasis inspektorius Fritz Aschmoneit (Ašmonaitis). Mikytai tada valdė 124 ha žemės (iš jų 73 ha daržų ir arimų, 41 ha pievų ir durpyno), laikė 10 arklių ir 115 galvijų. XIX a. pro Mikytus (tiesiausia kryptimi kertant užliejamą Nemuno slėnį ar jį aplenkiant) nutiesti plentai Tilžė–Tauragė, Klaipėda–Mikytai, Mikytai– Smalininkai, o XX a. pradžioje – siaurieji geležinkeliai Tilžė–Pagėgiai, Pagėgiai–Smalininkai. Taip Mikytai atsidūrė svarbiausių krašto kelių sankryžoje. 1905 buvo 27 gyventojai. 1912 nuo Tilžės turgaus į Mikytus per Luizės tiltą nutiesta elektrinio tramvajaus linija. XX a. pradžioje ties plentų sankryža buvo nedidelė palivarko sodyba, užeigos namai, siaurojo geležinkelio 2 stotelės, kelios pakelės sodybėlės. 1939 buvo apie 60 gyventojų, 1941 kartu su Būbliške – 206. Sovietmečiu siaurasis geležinkelis ir tramvajus nuardyti, palivarkas suniokotas. Ten veikė vadinamasis ubagynas (senelių namai), kur gyveno daug krašte likusių senų klaipėdiškių.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Paminklas Mikytuose Rytprūsių gyventojams, patyrusiems sovietinį genocidą, 2001

Iliustracija: Senoji Mikytų karčema didžiųjų kelių sankirtoje, 2001

Iliustracija: Buvusi Mikytų užeigos sodyba, 1992