Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Storimas

Mažosios Lietuvos XX a. visuomenės veikėjas.

Stormas Mikelis, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Prūsų lietuvių susivienijimo narys (1905 išrinktas valdybos raštininku), ilgametis Naujųjų Strėmenų kaimo (Tilžės apskritis) šaltyšius. Būdamas Tilžės–Lankos apskrities Lietuvių rinkimų draugijos iždininku perrinkimuose į Prūsijos Landtagą (1903) viešai agitavo už socialdemokratų kandidatą. Tilžės apskrities pirmininkas pareikalavo, kad šis dėl to atsisakytų valdininko tarnybos. M. Storimas kreipėsi į Tilžės apskrities valdybą, bet buvo pašalintas iš darbo, jo pareigos pavestos padėjėjui Dettmanui. Šis palaikė M. Storimą ir leido savo namuose surengti socialdemokratų susirinkimą. M. Storimas išstojo iš Lietuvių rinkimo draugijos ir prisijungė prie Vokietijos socialdemokratų draugijos. Buvo pašalintas iš šaltyšiaus pareigų (apskrities valdyba nusprendė, jog M. Storimas, kalbėdamas socialdemokratų susirinkime prieš neteisėtą mokesnių įvedimą ir prieš mokesnį už šunis, esąs prasikaltęs karaliaus ištikimybei), bet visas kaimas (išskyrus vieną balsą) M. Storimą vėl išrinko šaltyšiumi. Apskrities viršininkas jo nepatvirtino, paties M. Storimo patarimu išrinktas naujas šaltyšius. 1904 Rytprūsių socialdemokratų partijos sueigoje Klaipėdoje M. Storimas pareikalavo išleisti lietuvių laikraštį. Partijos narys Hermannas Lindė iš Karaliaučiaus pažymėjo, jog tai tuo tarpu neįvykdoma, reikia pasitenkinti lietuviškais kalendoriais.

L: Klaipėdiškis A. B. Mažosios Lietuvos politikos veidrodis. K., 1923.

Algirdas Žemaitaitis