Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Naujokas

XIX a. knygininkas, ūkininkas iš Bitėnų.

Naujõkas Mikelis apie 1900, knygininkas, ūkininkas iš Bitėnų. Iš pradžių Bitėnuose pardavinėjo lietuviškas knygas gotikiniu šriftu. Apie 1897 Tilžėje įsteigė knygų kioską. Naujoko knygynėlis Tilžėje pardavinėjo lietuvišką protestantišką literatūrą, kalendorius gotikiniu šriftu. M. Naujokui mirus, knygomis prekiavo jo našlė. 1901 ji platino Mažosios Lietuvos moterų draugijos Lietuvaičių šviesa jaunimui dovanotą elementorių. Kioskas veikė turguje dažniau šeštadieniais, turgaus ir mugių dienomis. Prekybai knygų įsigydavo iš Martyno Jankaus spaustuvės (1897–1900 pirko 1413 egz.) ir iš kitur.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 440–441; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1940 metų). V., 1992, p. 15, 816.

Algirdas Žemaitaitis