Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Letzas

Mikelis Letzus iš Naujųjų Jogeriškių, XIX a. pabaigos visuomenės veikėjas ir politikas.

Letzas Mikelis (Mikelis Letzus) iš Naujųjų Jogeriškių, XIX a. pabaigos visuomenės veikėjas ir politikas. Letzas buvo lietuvių kandidatas į 1878–1881 Ciesorystės seimą, nebuvo išrinktas. 1882 sudaryto Tilžės komiteto parašams rinkti dėl lietuvių kalbos gynimo narys. Letzas pasirašė 1882 XII 2 prašymą, siųstą kulto ministrui von Gossleriui su lietuvininkų prašymais panaikinti lietuvių kalbos vartojimo apribojimus.

Algirdas Antanas Gliožaitis