Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gustav Heinrich Konrad von Gossler

Gustavas Heinrichas Konradas fon Gosleris, XIX a. Prūsijos teisininkas, politikas.

Gossler Gustav Heinrich Konrad von (Gustavas Heinrichas Konradas fon Gòsleris) 1838 IV 13Naumburge (Prūsija) 1902 IX 29Dancige, Prūsijos teisininkas, politikas. Teisės mokslus studijavo Berlyno, Heidelbergo ir Karaliaučiaus universitetuose. Nuo 1865 Darkiemio apskrities viršininkas. Buvo išrinktas į Vokietijos reichstagą, jo prezidentas. Nuo 1881 Prūsijos švietimo ministras (juo tapo Otto von Bismarcko pageidavimu). Švietimo politikoje kėlė Vokietijos imperijos interesus, per mokyklas spartino lietuvių ir lenkų germanizaciją. Vyriausybei atmetus jo parengtą mokyklų reformos projektą, 1891 atsistatydino. Nuo 1891 Vakarų Prūsijos gubernatorius (oberprezidentas). Siekė kelti krašto ekonomiką ir kultūrą, bet kartu vykdė vietos gyventojų vokietinimo politiką.

Vytautas Raudeliūnas