Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Tolišius

Michel Tolischus, XX a. teisininkas.

Tolšius Mikas (Michel Tolischus) 1898 I 7Skirvytėlėje (Šilokarčemos aps.) 1980 VII 25Vokietijoje; palaidotas Niederfeldės kapinėse Frankfurte prie Maino, teisininkas. Otto ir Jono Tolišių brolis. Lankė Tilžės gimnaziją. Baigė teisės studijas. Dirbo Klaipėdoje advokatu ir notaru. Po Klaipėdos krašto okupacijos (1939) tapo optantu (pasiliko Lietuvos pilietybę). Per Antrąjį pasaulinį karą gyveno Berlyne. Lietuvių sąjungos garbės teismo narys. 1947 atvyko į JAV. Kaip atkurtos Mažosios Lietuvos Tarybos narys JAV valstybės sekretoriui George'ui C. Marshallui įteikė memorandumą dėl Mažosios Lietuvos lietuvių padėties. 1951 Laisvės komiteto (angl. National Committee for a Free Europe) narys. Vėliau grįžo į Vokietiją, gavo jos pilietybę.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. Klaipėda, 2001; MLFA