Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Puodžius

Mikas Podszus, ūkininkas, kaimo seniūnas, XX a. pradžios Klaipėdos krašto politikas.

Puõdžius Mikas (Podszus), ūkininkas iš Šilmeižių (Šilutės aps.), kaimo seniūnas, XX a. pradžios Klaipėdos krašto politikas. Per 1935 rinkimus į Klaipėdos krašto seimelį paskirtas Jonaičių rinkimų apylinkės Rinkimų komisijos pirmininku. 1936 kandidatavo į Šilutės apskrities seimelį. Per 1936 Lietuvos Respublikos seimo rinkimus paskirtas Jonaičių rinkimų apylinkės Rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoju.

Algirdas Antanas Gliožaitis