Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Plaušinaitis

ūkininkas, visuomenės ir politikos veikėjas.

Plaušináitis Mikas (1882 ?), ūkininkas, visuomenės ir politikos veikėjas iš Kavolių. Per 1927 rinkimus į II Klaipėdos krašto seimelį paskirtas Aukskykių rinkiminės apylinkės Rinkimų komisijos pirmininku. Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos Kavolių skyriaus (įkurtas 1932) narys; 1937 tam skyriui priklausė 90 ūkininkų. 1934–1937 išrinktas į tos draugijos Centro valdybą. 1936 kandidatavo į V Klaipėdos apskrities seimelį.

Algirdas Antanas Gliožaitis